Onze oogst

We zijn allemaal druk bezig met ‘goed doen’. We zijn zó druk met een eerlijke boterham verdienen om goed te kunnen eten, wonen, werken, leren, zorgen, ontspannen en oud worden, dat we voorbij gaan aan alle goede intenties en inzet die niet direct vertaald kunnen worden in een verdienmodel . Onbewust laten we hierdoor heel veel positieve menselijke energie verloren gaan. Net als voedsel en biodiversiteit.

Onze Oogst zoekt boeren en burgers op die zich inzetten om lokaal goed voedsel te produceren, aan de man te brengen en/of te eten. Ik bied hen mijn luisterend oor, compassie, klankbord en inspiratie in ruil voor hun vertrouwen, hun eerlijke verhaal en inzicht in wat wel en niet werkt in ons voedselsysteem.

Deze verhelderende, inspirerende en aandoenlijke verhalen verwerk ik in persoonlijke blogs en in professionele presentaties, workshops, lessen en adviezen betreffende eetbare tuinen, (school)pleinen, -buurten en -regio’s. Zo wil Onze Oogst bijdragen aan het sluiten van de sociale kringloop in ons voedselsysteem.

oogsten uit de buurtmoestuin

 Gezamelijke initiatieven

 

educatie en voorlichting

nog een onderschrift

Dieuwertje Crasborn
Rozenweg 4
5915ET Venlo
Tel: +31(0)623522160
e-mailadres: mail.onzeoogst@gmail.com